Vyhľadávanie likvidačných zástupcov
Likvidačný zástupca je subjekt, ktorý zastupuje zodpovednostného poisťovateľa škodcu na území vybraného štátu.
Zadajte prosím štát, v ktorom je registrované vozidlo škodcu, zodpovednostného poisťovateľa škodcu a štát v ktorom hľadáte likvidačného zástupcu.
Ak nezadáte zodpovednostného poisťovateľa, dostanete zoznam všetkých poisťovateľov v danom štáte.
Ak nezadáte štát poškodeného, dostanete zoznam štátov.
Údaje zistené prostredníctvom nasledujúceho dotazovacieho nástroja slúžia pre účely poskytnutia informácii nevyhnutných pre uplatnenie nárokov poškodených osôb na náhradu škody z poistenia zodpovednosti.
Dátum nehody Formát DD.MM.RRRR
Štát poisťovateľa vozidla škodcu * Výber zo zoznamu.
Poisťovateľ vozidla škodcu Výber zo zoznamu.
Štát poškodeného Výber zo zoznamu.
Položka označená * je povinná.
Ja ako poškodený, resp. právny zástupca poškodeného, prehlasujem, že som bol poškodený pri dopravnej nehode spôsobenej vozidlom nižšie uvedeným, a súčasne prehlasujem, že zadávané údaje sú pravdivé.

search
Informačné centrum, verzia 2.7.0.2, dátum 05.06.2018