Hľadanie vozidla v databáze poistených vozidiel
Zadajte údaje o poistnej zmluve vozidla
V prípade flotilovej poistnej zmluvy musí byť položka Poradie vozidla vyplnená
alebo údaje o zelenej karte
SK //
Popis aplikácie :
Cieľom aplikácie je poskytnúť držiteľom, vlastníkom vozidla a osobám, ktoré uzatvorili povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla informáciu, aké údaje o vozidle boli poisťovňou zaslané do Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
Po vyplnení čísla poistnej zmluvy, poradia vozidla na poistnej zmluve a poisťovateľa sa zobrazia údaje o vozidle poskytnuté poisťovateľom a údaje o vozidle poskytnuté Ministerstvom vnútra SR.
Kvalita údajov o vozidle má zásadný vplyv na vyhodnocovanie nepoistených vozidiel. Medzi takéto údaje patria:
    • Evidenčné číslo vozidla
    • VIN (Vehicle Identifikation Number)
    • Číslo osvedčenia o evidencii
    • Číslo osvedčenia o evidencii – časť I a časť II
Nepresnosť týchto údajov môže mať za následok, že poistené vozidlo je zasielané na príslušný okresný úrad ako nepoistené.
Odporúčame všetkým držiteľom, vlastníkom vozidiel a osobám, ktoré uzatvorili povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, aby si porovnali údaje poskytnuté poisťovňou s údajmi na osvedčení o evidencii. Prípadne rozdiely oznámte svojmu poisťovateľovi pre vykonanie opráv nesprávnych a chýbajúcich údajov o vozidle.